Svobody 19, Cheb

Popis nemovitosti

Historický objekt z roku 1874 v centru města o šesti podlažích a celkové komerční ploše bez mála 1 600 m². Obchodně–administrativní centrum, reprezentativní prodejny, kanceláře. Vkusné, světlé a velmi zajímavě technicky provedené v centru města – výhodná poloha křížení ulic Májová a Svobody (zrekonstruovaná hlavní pěší zóna). Aktivní místo, přistupné a viditelné z vozu i pro pěší. Klientela pro obchody může bezúplatně zastavit přímo u domu.

Objekt byl citlivě rekonstruován vč. nové prosklené výtahové technologie s umístěním všech moderních prvků (kamery, zabezpečovací systém, internet, strukturovaná kabeláž, apod.) V ceně nájmu je parkovací místo na soukromém pozemku a kancelářský nábytek zdarma k nájmu. Režie dle podružných měřidel, či fixní režie či kombinace obého.

Transparentní a velmi dobří nájemci v objektu – prodejny: Naturhouse, Vodafone, Axis Optik, Pekosa Pekárna; kanceláře: Ministerstvo zemědělství, geodetická kancelář, speditérské společnosti, právníci, realitní kancelář a další.

Uvítáme dlouhodobý pronájem na dobu určitou a model kauce na nájemné. Cenu stanovujeme dohodou, dle modelu nájmu, dle činnosti, startovní nájem při dlouhodobé spolupráci či model nájmu např. pronajímám si 3 roky, platím nájem pouze 2,5 roku či pronajímám si 6 let, platím 5 let.

Jsme specialisté v rámci pronájmu nebytových prostor. V současné době vlastníme a pronajímáme více jak 7 000 m² obchodně-administrativních ploch. Nehledáme jednorázový obchod, ale dlouhodobou spolupráci, zajímavého, silného a stabilního klienta, kterému nabídneme velmi dobré služby v oblasti správy a pronájmu nebytových prostor.

Celý popis

Historie domu

Dům Adama Mucka
Svobody 19, čp. 547
Carl Haberzettl
1874 / 1901

Adam Muck se narodil v roce 1849. Pocházel z rozvětvené mlynářské rodiny působící po celém Chebsku. V roce 1870 získal v Chebu domovské právo a rok později se oženil s Margaretou Kaschka ze Starého Hrozňatova. Tchán Johann Kaschka, hrozňatovský sládek, přivedl k pivovarskému řemeslu i svého zetě. Vcelku zámožný Muck se rozhodl zhodnotit svůj kapitál prozíravou investicí, když zakoupil od Oswalda Hafenrichtera stavební pozemek č. 248 na rohu dnešní ulice Svobody a Májové ulice. Jednalo se o strategické místo, jehož podoba byla jen zběžně navržena situačními plány z konce 60. let 19. století.

V dubnu roku 1873 zažádal Adam Muck o povolení k výstavbě nájemního domu na výše zmíněné parcele. Stal se tak vůbec prvním, kdo začal definovat jedno z klíčových komunikačních ohnisek nově vznikající ulice Bahnhofstrasse (dnes ulice Svobody). Dům navrhl mladičký stavitel Ing. Carl Haberzettl, který v té době stanul na počátku své kariéry. Jednalo se o dvoupatrovou budovu, v jejímž přízemí se nacházely prostory pro sedm obchodů a pět místností, do pater pak bylo situováno po třinácti obytných místnostech. Jak zachycuje pohlednice z 90. let 19. století, měl v té době dům překvapivě o patro vyšší postranní rizalit, který tak vyčníval nad vlastní budovu. Přízemí bylo bosované, v patře pak nad okny působily výrazné segmentové a trojúhelné frontony. Celkovou podobu však neznáme, neboť se nedochovala původní plánová dokumentace a ani v dobovém vyobrazení není dům zachycen kompletní.

Jisté však je, že budova zkolaudovaná v roce 1874, se stala vůbec první moderní stavbou dnes tak frekventované křižovatky ulic Svobody a Májové. Další stavební činnost zde pokračovala až v 90. letech 19. století, přičemž zakončena byla až v roce 1929 výstavbou České eskomptní banky.

Adam Muck však neměl budovou dlouho v držení. Již v roce 1879 získává dům do vlastnictví manželka stavitele Carla Haberzettla Maria Margaretha rozená Muck-ová. Je otázkou, zda tato žena byla s původním majitelem v rodinném spříznění či se jedná jen o shodu náhod. Po předčasné smrti Marie Margarety přechází dům na její nezletilou dceru Adele, pozdější majitelku řady chebských realit. V jejím držení zůstává až do roku 1944, kdy jej zase ona postupuje svým třem dětem.

Koncem 19. století přestal dům již svým majitelům vyhovovat. Pod taktovkou Carla Haberzettla, tehdy již váženého a oblíbeného stavitele, došlo v roce 1901 k rozsáhlé přestavbě budovy. Stavitel nechal zvýšit dům o jedno patro a celý objekt oblékl do mnohem zdobnější fasády v eklektickém duchu. V jejím článkování čerpal Haberzettl z pozdně italské renesance, kdy dal vyniknout zejména sdruženým oknům v prvním a druhém patře. V pravých i nepravých rizalitech prvního patra se tak objevila okna s rozeklanými nadokenními nástavci s volutami. V druhém patře ozdobily osu oken nepřeklédnutelné karyatidy v podobě ženských postav. Korunní římsu (půdní patro) pojal stavitel jako stylizované kladí s vejcovem a girlandami. Velice zdobný rizalit na zkoseném nároží pak zakončil stavitel věžicí. Objekt zkolaudovaný ještě téhož roku tak získal dnešní, a nutno podotknout, že mnohem výraznější podobu.

Od prvopočátku se jednalo o nájemní dům, a tudíž si zde byt či obchodní prostory pronajímali četní nájemci. Před první světovou válkou v domě působil například lékař Dr. Karl Glaser, svůj obchod s bavlnou a módním zbožím provozoval v přízemí Anton Böhm, v domě měla svůj dlouholetý obchod modistka Therese Sandnerová a svůj ateliér si tu otevřel zubní technik Ernst Vörner, kterého později vystřídala Irma Lukesch-ová. Začínal zde také se svým podnikem významný chebský cukrář a výrobce sodovek Franz Reinl. V meziválečné éře provozoval v domě svou kancelář advokát Dr. Alois Fischer, lékárnu si zde zřídil Kaspar Karl, papírnický obchod Karl Ernst Köhler a obchod s módním zbožím Eleonore Kleider-ová.

Za éry socialismu se v přízemí domu nacházela opravna obuvi, fotoslužba, lékárna a reprezentační prodejna skla a porcelánu.

Majitelé domu:

  • 1874 Adam Muck
  • 1880 Maria Margaretha Muck-ová
  • 1885 Adele Haberzettl-ová
  • 1944 Dědici Adele Haberzettl-ové
  • 1949 Město Cheb

Zbyněk Černý

Celý článek